Journals

  • Akademija MM

    The journal Akademija MM is the only Slovenian indexed scientific publication in the field of marketing; it is indexed in EconLit, ProQuest and in EBSCO.


    Akademija MM je edina strokovno-znanstvena revija s področja marketinga in odonosov z javnostmi v Sloveniji. Njen namen je umeščanje znanstvenih pa tudi strokovnih dognanj v najširšo trženjsko javnost, z namenom odpiranja in raziskovanja aktualnih tem s širšega področja marketinga in odnosov z javnostmi in prenosa novih znanj in spoznanj v poslovno prakso.