Revija Akademija MM je edina strokovno-znanstvena revija s področja marketinga in odnosov z javnostmi v Sloveniji. Nastaja pod okriljem Društva za marketing Slovenije in Akademske sekcije, ustvarjamo jo z ambicijo tesnejšega povezovanja teorije in prakse. Strokovno-znanstvena revija Akademija MM je že vključena v uveljavljeno mednarodno bibliografsko bazo EconLit v okviru ameriške ekonomske zveze (American Economic Association) in v bazi Ebsco ter ProQuest. Akademijo MM lahko najdete tudi v Digitalni knjižnici Slovenije , v obliki celotnih številk kot tudi posameznih člankih. Vabimo vas, da sooblikujete vsebino revije in nam posredujete članke, ki obravnavajo aktualna vprašanja in prispevajo k razvoju teoretičnega in empiričnega znanja iz področja marketinga in odnosov z javnostmi v slovenskem prostoru. Članki so lahko znanstveni ali strokovni, napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsi prispevki bodo pred objavo dvojno anonimno recenzirani.

***

The journal Akademija MM is the only Slovenian indexed scientific publication in the field of Marketing and Public Relations; it is indexed in EconLit, ProQuest and in EBSCO. The editorial board invites you to submit quality papers that will help strengthen marketing theory and practice in Slovenia. We especially encourage an interdisciplinary debate and empirical research that is based on different methods, qualitative and quantitative. We welcome contributions from different marketing perspectives. They can be in Slovene or English. Each paper is reviewed by the editor and, if it is judged suitable for this publication, it is then sent to at least two independent referees for double blind peer review.